Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới | Wiki Tính Năng

Điều kiện mở: Chủ Tướng đạt cấp 43 sẽ mở khóa tính năng Võ Anh Điện.

Giao diện: tại giao diện chính, bên trái Thành Chủ Phủ là lối vào Võ Anh Điện.

Hào Quang Võ Anh Điện tăng thuộc tính toàn bộ đội hình. Tổng số sao Chủ Tướng (Main và 5 Võ Tướng trong “Đội Hình”) và Phó Tướng (các Võ Tướng được thêm vào các ô bên phải) càng nhiều thì thuộc tính Hào quang càng mạnh (Võ Tướng tím không được tính vào tổng số sao).

Mở ô Phó Tướng cần tốn Võ Anh Lệnh, có thể nhận ở Tháp Ma Hồn và Công Thành Lược Địa. Số lượng Võ Anh Lệnh được dùng để mở ô sẽ tăng dần.

Level, Tiến cấp, Trang bị, Phối sức,… của Phó Tướng được kế thừa từ Chủ Tướng có chỉ số thấp nhất.

Lưu ý: Chỉ số level thấp nhất/ tiến cấp thấp nhất/ trang bị thấp nhất,… không nhất thiết là cùng trên 1 Chủ Tướng.

Ví dụ: Hoa Đà có level thấp nhất, Chủ Tướng có chỉ số trang bị thấp nhất. Phó tướng Võ Anh Điện sẽ có chỉ số level của Hoa Đà, chỉ số trang bị của Chủ Tướng.

Chủ Tướng ra trận không đủ 6 người, Phó Tướng không thể kế thừa thuộc tính.