Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới | Wiki Tính Năng

Tiến cấp là con đường bồi dưỡng bắt buộc của mỗi Võ tướng. Các Thiếu Chủ sẽ được hướng dẫn chi tiết trong giai đoạn đầu hướng dẫn tân thủ.

Võ tướng cần tiến cấp bậc 3 mới mở khóa hết 4 kỹ năng.

Càng lên bậc cao, nguyên liệu cần để tiến cấp càng nhiều. Thiếu chủ có thể thu thập trên con đường vượt phó bản.

Bấm vào nguyên liệu sẽ hiện điểm rơi, dễ dàng càn quét.